Pimp my bike

– Jag ska köpa moped. Med glitter på!!! utropar Sovaren.

När Sovaren vaknade fick vi veta hur dålig hörsel vi har. Det var ju en rosa mopp med glitter i svabbhuvudet så att alla golv blev glittriga ju mer man svabbade dem. Hur kunde vi missförstå?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *