Kraftuttryck

Sovaren ropar emellanåt en del kraftuttryck. Två av dem som kommit till användning (och förvirring för omgivningen) i dagligt tal är:

“Sabeltandade tigrar och flyfotade getter!”

eller

“Men dra mig genom ett nålsöga och konservera resterna!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *