Instruktioner för väckarklockan

“Johansson, det går inte för sig det här! Vi får dra upp väckarklockan. Sen får vi såga leder i benen. Annars kommer det inte att gå bra. Ryssen kommer exakt 23.38.47. Det är ett klockslag då vi MÅSTE vara vakna, om så väckarklockan ska trilla omkull på kuppen. Såga leder i benen! Jag säger det, såga leder i bena! Jacken måste vara lagom tjocka, den måste få stå av sig själv, helt fritt när den bara tickar. Men när den ringer då ska dom falla omkull, skrälla i backen som en plåtniklas på för mycket olja!”

Kraftuttryck

Sovaren ropar emellanåt en del kraftuttryck. Två av dem som kommit till användning (och förvirring för omgivningen) i dagligt tal är:

“Sabeltandade tigrar och flyfotade getter!”

eller

“Men dra mig genom ett nålsöga och konservera resterna!”